Το στοιχειΟ (the ghost)

 Arkadia/Leonidion ("Tsikalioti"-Towel) - December 2016

(mutual traditions of "Tsakones" presented by works of visual art)

 

The "ghost", as it is described in the local traditions of the "Tsakones"-people (citizens of east Peloponnese).  It is transformed in different ways (as a goat, as a dog, or as a human) and writes the names of the people who are going to die onto tree-leaves, even seven years earlier. My work is an effort to create a contemporary memorial dedicated to people with life threatening diseases.
[The installation includes also a sound. Click on the picture in order to listen to the sound (soundcloud).]
Η έννοια του "στοιχειού", όπως περιγράφεται μέσα από τις προφορικές παραδόσεις των Τσακώνων. Το στοιχειό, άλλωτε μεταμορφωμένο σε γίδα, άλλωτε σε σκυλί και άλλωτε σε άνθρωπο, γράφει τα ονόματα των μελλοθανάτων σε φύλλα δέντρων, ακόμα και επτά χρόνια πριν. Πρόκειται για μια προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου μνημείου αφιερωμένου στους πάσχοντες από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. 
[Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και ήχο. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο.]